I mine prosjekter søker jeg å finne tilbake til begynnelsen, eller én begynnelse. En slik begynnelse finner jeg i råmaterialet, i min bakgrunn, i håndverket og prosessen.

Jeg leter meg bakover for å finne utgangspunkt. Utgangspunktene jeg søker er forankret i hendelser som er knyttet til tekstilers opphav, tilblivelse og deres innvirkning på historiske hendelser og vår sivilisasjons fremvekst. Hvor kommer tingene eller tekstilene vi bruker og omgir oss med egentlig fra? Hvordan blir de til? Hvilke bestanddeler består de av? Hva slags kunnskap og erfaring må man besitte for å kunne forme og beherske materialene?

Jeg jobber med ull, spinning og veving. Min oppvekst på en sauegård i Hallingdal er utgangspunktet for valg av materiale og samtidig det stedet der jeg henter ullen fra. Jeg vever tredimensjonale tekstiler hvor den håndspunnede tråden former og skulpturerer flaten. Gjennom spinningen gir jeg tråden dens formgivende egenskaper i form av overtvinn, elastisitet og spenning. For meg er det tråden som binder de ulike aspektene av prosjektet mitt sammen. Den blir essensen av både tankegodset, arbeidet og prosessen.

 

Endelig. Uendelig.

Reklamer